finans haberleri
marketingfutbol.club bonus veren siteler bahis siteleri
X 20
Mikdat Ertem
  Güncelleme: 22-06-2021 00:46:00   22-06-2021 00:43:00

DİKKAT !!! İSTANBUL SÖZLEŞMESİ GİBİ YENİ BİR FİYASKO DAHA OLMASIN !

Meclise sunulan ve görüşülmeye başlanan Hayvanları Koruma Kanunu tıpkı Istanbul Sözleşmesinde olduğu gibi jet hızıyla meclisin tam mutabakatı ile hazırlaniyor. Bu da bende ister istemez bir takım kuşkuların uyanmasına sebep oluyor.

KUŞKULAR :
1 - Bu kanun teklifi başlangıçta İstanbul Sözleşmesinin sarsılmaz savunucusu  AKP Milletvekili Özlem ZENGİN tarafından hazırlanmıştır.
 
2 - Hiç bir konuda uzlaşamayan meclisteki partiler, yine Istanbul Sözleşmesinde olduğu gibi bu konuda da büyük bir mütabakat halinde jet hızıyla bir bütün  içinde hareket ediyorlar.
 
3 - Yine İstanbul Sözleşmesinde olduğu  gibi bu teklifte de KAVRAMLAR üzerinde değişiklikler yapıyorlar. Bu değişikliklerin HUKUKSAL  açıdan ne anlama geldiği ve ne tür  olasılıkların yaşanabileceği konusunda Hukukçularımiz tarafından iyi bir inceleme yapılması  gerekmektedir.
 
* Hayvan HAKLARI Kanunu 
Hayvanları KORUMA Kanunu'na dönüştürülüyor. Her ne kadar kesim hayvanlarının madde dışında bırakılıyormuş gibi dursa da, kanunun çıkması halinde Laik devlette , mesela inanca dayalı bir ibadet olan KURBAN KESIMİ konusunda ne ifade ettiği, ilerde sorun yaratip yaratmayacağı konusu da hukukçularımiz tarafından incelenmelidir. Zira tıpkı İstanbul Sözleşmesi'n de olduğu gibi Feminist ve LGBT örgutleriyle ugraştığımız gibi, bu sefer de Feminist Hayvan Hakları Dernekleriyle aynı çatismaların oluşabilme  ihtimali de yüksek olacaktır.
 
* Enteresan başka bir konu da, son dönemlerde medya ve sosyal medya alaninda doğal olmayan yapay et tanıtımlarının  hız kazanmış olması ve ineklerin dışkılarının  ozonu deldiği konusindaki haberlerin yaygınlaşmış olmasidir.
Komplo gibi gelebilir ama, KURBAN KESIMİ veya BÜYÜK BAŞ KESIMİ'nin ilerde engellenmesi veya cezalandirilması için  bir altyapı mı yapılıyor kuşkusu ve olasiliğı  HUKUKEN incelenmelidir. 
 
* Sokak hayvanlarının Kulak numaraları ile kimlikleri rahatlıkla tanimlanabiliyorken, artık deri altı çipleme metoduna geçilmiş olması, ilerde olası insan uygulamalarına yönelik bir saha çalışması mı yapılıyor kuşkusunu ister istemez oluşturmaktadır.
 
Özellikle feminist Hayvanseverlerin uzun süredir Meclis gündemine gelmesini beklediği bu düzenlemeyi, AKP yönetimi TBMM tatile girmeden önce yasallaştırma planlıyor.
 
Bu konudaki son kararın, önümüzdeki günlerde ilgili bakanlıkların katılımı ile yapılacak koordinasyon toplantısında kesinleşmesi bekleniyor. Başlangıçta "Hayvan Hakları Kanunu" olarak düşünülen yasa teklifi, mevcuttaki gibi 
 " Hayvanları Koruma Kanunu" teklifi adı altında Meclis'e sunulacak.
 
Türkiye'de Hayvanları Koruma Kanunu, 2004 yılında yürürlüğe girdi. Hayvanların, "eşya, mal" kapsamında değerlendirildiği mevcut yasada, hayvanlara karşı işlenen suçlar, Kabahatler Kanunu çerçevesinde, hafif para cezasıyla cezalandırılıyor. Ancak mevcut düzenleme, cezaların caydırıcı olmaması, hayvanların "mal olarak" tanımlanması ve korumaya dönük önlemler yeterli olmadığı gerekçesiyle kamuoyunda uzun süredir eleştiriliyor.
BU KAVRAM DEĞİSIKLİĞİ HUKUKEN NE GIBİ RISKLER TASIMAKTADIR ?
 
Hayvanlara yönelik eziyet, kötü muamelenin önlenmesi, hayvanların sokağa terk edilmesine karşı önlemler alınmasına ilişkin yeni bir yasal düzenleme yapılması konusunda TBMM'de siyasi partiler arasında bir uzlaşmanin olması sevindiricidir.
 
"Hayvan haklarının korunması ile hayvanlara eziyet ve kötü muameleye karşı önlemlerin belirlenmesi" amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun Ekim 2019'da TBMM Başkanlığı'na sunduğu raporunda, parti ayrımı olmaksızın tüm üyeler, yeni bir yasal düzenleme yapılmasını önermesi de İNSANİDIR.
 
ANCAK , Komisyon raporunda, "Hayvan Hakları Yasası" adı altında yeni bir yasal düzenleme yapılmasını ve hayvanlara karşı işlenen suçların Türk Ceza Kanunu kapsamına alınmasını da içeren yasal düzenleme önerisi ise DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR.  Zira sütten  ağzimiz yandiğı için,  artıķ yoğurdu üfleyerek  yemek durumunda kalıyoruz.  HUKUKCULARIMIZ BU UYGULAMA DEĞIŞIKLIĞINE DE DİKKATLICE GÖZ ATMALI VE INCELEMELİDIR.
 
Komisyonun raporunu vermesinin ardından, AKP komisyonun önerilerini de dikkate alarak yasa çalışmasını hızlıca başlattı. Eski Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in başkanlığında yürütülen çalışma kapsamında, ilgili bakanlıkların yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütünün de görüşlerine başvuruldu.
 
AKP'nin geçen Mart ayında yapılan kongresinden sonra Zengin'in Genel Başkan Yardımcılığı'na getirilmesinin ardından yasal düzenlemenin sorumluluğu, şu an Zengin'in yerine gelen Grup Başkanvekili Mahir Ünal'a verildi.
 
AKP'nin 7 Haziran'da yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında da yasa teklifi ile ilgili sunum yapıldı. Ardından, toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmaların hızlandırılması talimatı verdi.
 
AKP kaynakları, yasa teklifinin Meclis tatile girmeden yasalaştırılmasının planlandığını belirtiyor. Ancak nihai kararın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında ilgili bakanlıklar olan Tarım ve Orman, Adalet, İçişleri, Çevre ve Şehircilik bakanlıklarının katılımı ile yapılması planlanan "koordinasyon toplantısı"nda kesinleşmesi bekleniyor.
 
'Hayvan hakları' yerine 'koruma'
 
Önceleri yapılan ilk çalışmada, düzenlemenin "Hayvan Hakları Kanunu" adı altında yasalaştırılması düşünülüyordu. Ancak bu konuda benzer düzenleme yapan ülkelerde, "hak" ifadesinin kullanılmadığı; hayvanların "aklı, iradesi, kendisine verilen hakkı koruma yeteneği bulunmadığı" gerekçesiyle "koruma" ifadesinde karar kılındı. Son anda bir değişiklik olmazsa, düzenlemenin "Hayvanları Koruma Kanunu" teklifi olarak Meclis'e sunulması planlanıyor. İŞTE BU DURUM DA DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR.
 
Hayvana tecavüz suçunda 'iftira' kaygısı
 
TIPKI İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDE  OLDUĞU  GİBİ KADINA ŞİDDET KAVRAM KARGAŞASI BURADA DA HAYAT BULUR MU ENDİŞESİ BULUNMAKTADIR. KADIN BEYANI ESASTIR VEYA  KADINA ŞİDDET TANIMI  GİBİ, BURADA DA HAYVANA TECAVUZ VE IFTIRANIN TOPLUMSAL BIR SORUNA DÖNÜŞTURULMESİ IHTİMALINE KARSI, MADDENİN BIZIM HUKUKCULARIMIZ TARAFINDAN DA  INCELEMESİ GEREKMEKTEDIR.
 
Yapılacak düzenlemenin en hassas maddelerinden birisini ise hayvanlara tecavüz suçlarına karşı yaptırım maddesi oluşturuyor. Yasa teklifinde yer alacak diğer düzenlemeler önemli ölçüde tamamlanmasına karşın, hayvana tecavüz suçuna yönelik cezai yaptırım konusunda daha titiz bir çalışma yürütüldüğü iddia ediliyor. Bunun nedeni olarak ise düzenlemenin, aralarında husumet olan kişilerce "iftira" amaçlı kullanılmasının önlenmesi gösteriliyor ve "iki kişi arasında husumet varsa, birisi kalkıp, 'bu benim hayvanıma tecavüz etti' diye iftira atabilir ve bunun sonucunda kan davasına götürecek büyük kavgalar çıkabilir , bu ihbarlar nedeniyle davaların önü alınamaz" kaygısı dile getiriliyor.
BU HIKÂYE BIZE HIÇ YABANCI GELMIYOR. ISTER ISTEMEZ BU KANUN DEĞİŞIKLİĞİ DE AYNI MAHVILLER TARAFINDAN MI DESTEKLENIYOR DIYE DÜŞUNMEDEN EDEMIYORUM.
 
Bu vesileyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu düzenlemeyle ilgili dikkatli olunmasını isteyerek "İnsanlar arasında husumet çıkarmayacak bir formül bulunması" uyarısı yaptığına ifade ediliyor.
 
Son biçimi verilmemekle birlikte, hayvanlara tecavüz suçu kişiler tarafından şikayet edilebilecek. Bu konudaki şikayetlerin Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde kurulacak bir birime yapılması seçeneği üzerinde duruluyor.
?????????????
 
Şikayetlerin, bakanlık bünyesindeki birimde ön değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra dava açılmasına olanak tanınması, belli durumlarda savcıların da resen harekete geçmesinin yolunun açılması düşünülüyor. 
??????????????
 
Düzenlemede neler var?
 
Yasa teklifinde yer alması planlanan diğer bazı önemli düzenlemeler şöyle:
 
Mevcut düzenlemede "mal, eşya" kapsamında değerlendirilen hayvanlar "canlı" olarak tanımlanıyor ve yaptırımlar da buna göre düzenleniyor. 
( KOYLÜ, 10 MALIM VAR, 100 BAŞ MALIM VAR DIYE İFADE KULLANIR. BU DURUM KÖYLUNÜN HAYVANINA EZİYET ETTİĞİ ANLAMI TAŞIMAMAKTADIR, ANCAK BU DURUM KANUNDAN SONRA SUÇ SAYILABILECEKTIR. HAYVANI İNSAN GIBİ " CANLI " KABUL ETMEK HUKUKEN NEYİ IFADE ETMEKTEDIR, NE GİBİ OLASILIKLAR DOGURABILİR, BU YENİ DURUMUN DA HUKUKCULARIMIZ TARAFINDAN INCELENMESI GEREKMEKTEDIR.
 
Mevcut yasadaki "süs hayvanları" ifadesi, yeni düzenlemede yer almayacak. Petshoplardan hayvan satışı yapılamayacak, bunun yerine hayvan edinmek isteyenler kataloglardan seçim yapabilecek.
 
Hayvan neslini yok etme, öldürme, tecavüz, gibi her türlü kötü muamele, hayvanların dövüştürülmesi suçları TCK kapsamında hapis cezası ile cezalandırılabilecek. 
( EVDEN UZAKLASTIRMALAR VEYA KADININ BEYANIYLA İÇERİ ATILAN INSANLAR GIBİ, IFTIRA VE FARKLI YORUMLAMALARLA YENI BIR MAGDUR GURUBU OLUŞMASI ENDİŞESİ BULUNUYOR ).
 
Bir hayvan neslini yok edecek şekilde ( BUNUN ÖLCÜSÜ NEDİR ? )  avlananlara 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
 
Sokakta yaşayan hayvanların uyutulmasına son verilecek, bunun yerine üremelerinin engellenmesi için kısırlaştırma yoluna başvurulacak. Belediyelerin sorumluluklarının artırılarak, hayvanları korumaya yönelik kaynak ayırma yükümlülüğü getirilmesi planlanıyor. Bu konuda merkezi yönetim tarafından belediyelere kaynak aktarılması ve kısırlaştırma işleminden de sorumlu tutulması planlanıyor.
 
Sahiplenilmiş hayvanların sokağa terk edilmesini engellemek için hayvanlara kimlik verilecek. Hayvanını sokağa terk edenlere ise para cezası verilecek. Bu kapsamda verilecek para cezasının 2 bin liradan az olmayacağı ifade ediliyor.Mevcut yasada da var olan il hayvan koruma kurulları daha işlevsel hale getirilecek. Hayvanları koruma konusundaki kararları alma, izleme görevi olan vali başkanlığındaki koruma kurulları 3 ayda bir toplanacak.
 
Bu vesileyle konu başlıklarının Milli Görüşçü ve tüm vatanperver hukukçularımız tarafından da ayrıca  incelenmesi; varsa tehlikeler hakkında önlemlerin oluşturulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesinin, toplum sorumluluğu, sosyal yaşam ve inançlarımız bakımından
büyük bir önem arzettiği kanaatindeyim.
 
Sevgi ve Saygılarımla  ...
 
Mikdat ERTEM
Yeniden Refah Partisi 
Aile Ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkanlığı
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  YAZARIN DİĞER YAZILARI
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Trabzonspor 37 23 2 12 68 33 81 +35
2 Fenerbahçe 37 20 7 10 68 38 70 +30
3 Konyaspor 37 20 10 7 65 44 67 +21
4 Başakşehir FK 37 18 11 8 53 35 62 +18
5 Alanyaspor 37 18 12 7 66 58 61 +8
6 Antalyaspor 38 16 11 11 54 47 59 +7
7 Beşiktaş 37 15 9 13 55 47 58 +8
8 Fatih Karagümrük 37 16 12 9 47 51 57 -4
9 Adana Demirspor 37 14 13 10 53 47 52 +6
10 Galatasaray 38 14 14 10 51 53 52 -2
11 Sivasspor 37 13 12 12 50 49 51 +1
12 Kasımpaşa 37 14 15 8 63 55 50 +8
13 Hatayspor 37 14 15 8 52 59 50 -7
14 Kayserispor 37 12 14 11 53 59 47 -6
15 Gaziantep FK 38 12 16 10 48 56 46 -8
16 Giresunspor 37 12 16 9 40 43 45 -3
17 Çaykur Rizespor 38 10 22 6 44 71 36 -27
18 Altay 37 9 21 7 37 53 34 -16
19 Göztepe 37 7 23 7 40 70 28 -30
20 Yeni Malatyaspor 37 5 27 5 27 66 20 -39
Takım O G M B A Y P AV
1 Ümraniyespor 35 20 8 7 60 35 67 +25
2 MKE Ankaragücü 35 20 8 7 54 30 67 +24
3 Bandırmaspor 36 19 12 5 56 34 62 +22
4 İstanbulspor 36 17 10 9 57 40 60 +17
5 BB Erzurumspor 36 16 10 10 55 44 58 +11
6 Eyüpspor 36 15 9 12 56 44 57 +12
7 Samsunspor 36 13 11 12 54 46 51 +8
8 Boluspor 36 14 14 8 42 44 50 -2
9 Manisa FK 36 14 15 7 45 44 49 +1
10 Tuzlaspor 36 13 13 10 45 44 49 +1
11 Denizlispor 36 14 15 7 46 50 49 -4
12 Keçiörengücü 35 13 13 9 44 45 48 -1
13 Gençlerbirliği 35 14 15 6 42 50 48 -8
14 Adanaspor 35 12 14 9 39 40 45 -1
15 Altınordu 36 14 19 3 45 62 45 -17
16 Bursaspor 35 11 16 8 42 53 41 -11
17 Kocaelispor 35 11 16 8 36 48 41 -12
18 Menemenspor 35 8 13 14 42 56 38 -14
19 Balıkesirspor 36 3 30 3 26 77 12 -51
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 38 28 2 8 82 25 92 +57
2 Sakaryaspor 38 21 5 12 74 35 75 +39
3 Kırşehir Belediyespor 38 21 8 9 57 32 72 +25
4 Kırklarelispor 38 19 6 13 60 32 70 +28
5 Van Spor 38 21 11 6 59 35 69 +24
6 Bodrumspor 38 18 11 9 80 48 63 +32
7 Etimesgut Belediyespor 38 18 13 7 63 36 61 +27
8 Karacabey Belediyespor 38 15 12 11 52 41 56 +11
9 Turgutluspor 38 16 16 6 44 56 54 -12
10 Serik Belediyespor 38 13 11 14 51 48 53 +3
11 Pendikspor 38 15 16 7 66 53 52 +13
12 Pazarspor 38 15 18 5 60 64 50 -4
13 Tarsus İdman Yurdu 38 13 15 10 56 55 49 +1
14 Bayburt Özel İdare Spor 38 14 18 6 52 61 48 -9
15 Sivas Belediyespor 38 11 14 13 63 58 46 +5
16 1922 Konyaspor 38 11 18 9 47 49 42 -2
17 Kastamonuspor 38 8 18 12 31 58 36 -27
18 Elazığspor 38 10 22 6 61 90 33 -29
19 Mamak FK 38 6 26 6 32 121 24 -89
20 Kardemir Karabükspor 38 1 34 3 16 109 3 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 21/05/2022 Altay vs Kasımpaşa
 21/05/2022 Sivasspor vs Kayserispor
 21/05/2022 Beşiktaş vs Konyaspor
 21/05/2022 Yeni Malatyaspor vs Fenerbahçe
 22/05/2022 Başakşehir FK vs Trabzonspor
 22/05/2022 Fatih Karagümrük vs Alanyaspor
 22/05/2022 Adana Demirspor vs Göztepe
 22/05/2022 Hatayspor vs Giresunspor
 15/05/2022 Alanyaspor 3 - 0 Gaziantep FK
 15/05/2022 Trabzonspor 2 - 1 Altay
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 21/05/2022 Gençlerbirliği vs Ümraniyespor
 21/05/2022 Keçiörengücü vs MKE Ankaragücü
 21/05/2022 Bursaspor vs Menemenspor
 21/05/2022 Kocaelispor vs Adanaspor
 20/05/2022 Boluspor 2 - 1 Altınordu
 14/05/2022 Bandırmaspor 4 - 2 Bursaspor
 14/05/2022 Eyüpspor 2 - 1 Kocaelispor
 14/05/2022 Samsunspor 0 - 0 İstanbulspor
 14/05/2022 Menemenspor 1 - 3 Gençlerbirliği
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 07/05/2022 Somaspor 0 - 0 İnegölspor
 07/05/2022 Bodrumspor 1 - 2 Adıyaman FK
 07/05/2022 Van Spor FK 4 - 2 Niğde Anadolu FK
 07/05/2022 Sivas Belediyespor 1 - 0 Sakaryaspor
 07/05/2022 Çorum FK 3 - 2 Afjet Afyonspor
 07/05/2022 Bayburt Özel İdare Spor 1 - 0 Ergene Velimeşe
 07/05/2022 Sarıyer 3 - 1 Diyarbekir Spor
 07/05/2022 Ankaraspor 0 - 0 1461 Trabzon FK
 07/05/2022 Kahramanmaraşspor 0 - 1 Turgutluspor
 07/05/2022 Serik Belediyespor 1 - 0 Etimesgut Belediyespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 07/05/2022 Elazığspor 1 - 0 Fatsa Belediyespor
 07/05/2022 Kahta 02 Spor 6 - 0 Başkent Gözgözler Akademi FK
 07/05/2022 Nevşehir Belediyespor 3 - 3 Bergama Belediyespor
 07/05/2022 Batman Petrolspor 2 - 1 Arnavutköy Belediye
 07/05/2022 Sancaktepe FK 0 - 2 Artvin Hopaspor
 07/05/2022 Hendek Spor 0 - 1 Bursa Yıldırımspor
 07/05/2022 1954 Kelkit Bld.Spor 0 - 2 Karaman Futbol Kulübü
 07/05/2022 Çatalcaspor 1 - 0 Osmaniyespor FK
 07/05/2022 Erbaaspor 1 - 4 Belediye Kütahyaspor

eskort gülbağ escort esenyurt escort escort İstanbul escort

izmit escort bayan

bursa escort

sportturbo.net

kaçak iddaa

canlı bihis

kaçak bahis siteleri

kaçak bahis

bagibet

illegal bahis

bets10

escort escort bayan escort istanbul adalar escort anadolu yakası escort anal escort arnavutköy escort atakent escort ataköy escort ataşehir escort avcılar escort avrupa yakası escort bağcılar escort bahçelievler escort bahçeşehir escort bayrampaşa escort beşiktaş escort beykent escort beykoz escort beylikdüzü escort beyoğlu escort bostancı escort büyükçekmece escort çapa escort çatalca escort çekmeköy escort erenköy escort etiler escort eyüp escort fatih escort fenerbahçe escort florya escort fulya escort gaziosmanpaşa escort gecelik escort göztepe escort grup escort gülbağ escort güngören escort halkalı escort haramidere escort hasanpaşa escort ikitelli escort iranlı escort ıspartakule escort istanbul masaj salonu masöz bayan japon escort kadıköy escort kağıthane escort kartal escort kayaşehir escort kızıltoprak escort küçükçekmece escort küçükyalı escort kurtköy escort mahmutbey escort maltepe escort merter escort nişantaşı escort ortaköy escort osmanbey escort pendik escort rus escort sahibe escort sancaktepe escort sarıyer escort şerifali escort şile escort silivri escort şirinevler escort şişli escort şişli masöz suadiye escort sultanbeyli escort sultangazi escort taksim escort topkapı escort türbanlı escort tuzla escort ümraniye escort üsküdar escort zenci escort zeytinburnuescort
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ
Tüm Anketler
Bugün Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?
ŞANS OYUNLARI
BİZİ TAKİP EDİN
  • YUKARI