X 20
Mikdat Ertem
  Güncelleme: 22-06-2021 00:46:00   22-06-2021 00:43:00

DİKKAT !!! İSTANBUL SÖZLEŞMESİ GİBİ YENİ BİR FİYASKO DAHA OLMASIN !

Meclise sunulan ve görüşülmeye başlanan Hayvanları Koruma Kanunu tıpkı Istanbul Sözleşmesinde olduğu gibi jet hızıyla meclisin tam mutabakatı ile hazırlaniyor. Bu da bende ister istemez bir takım kuşkuların uyanmasına sebep oluyor.

KUŞKULAR :
1 - Bu kanun teklifi başlangıçta İstanbul Sözleşmesinin sarsılmaz savunucusu  AKP Milletvekili Özlem ZENGİN tarafından hazırlanmıştır.
 
2 - Hiç bir konuda uzlaşamayan meclisteki partiler, yine Istanbul Sözleşmesinde olduğu gibi bu konuda da büyük bir mütabakat halinde jet hızıyla bir bütün  içinde hareket ediyorlar.
 
3 - Yine İstanbul Sözleşmesinde olduğu  gibi bu teklifte de KAVRAMLAR üzerinde değişiklikler yapıyorlar. Bu değişikliklerin HUKUKSAL  açıdan ne anlama geldiği ve ne tür  olasılıkların yaşanabileceği konusunda Hukukçularımiz tarafından iyi bir inceleme yapılması  gerekmektedir.
 
* Hayvan HAKLARI Kanunu 
Hayvanları KORUMA Kanunu'na dönüştürülüyor. Her ne kadar kesim hayvanlarının madde dışında bırakılıyormuş gibi dursa da, kanunun çıkması halinde Laik devlette , mesela inanca dayalı bir ibadet olan KURBAN KESIMİ konusunda ne ifade ettiği, ilerde sorun yaratip yaratmayacağı konusu da hukukçularımiz tarafından incelenmelidir. Zira tıpkı İstanbul Sözleşmesi'n de olduğu gibi Feminist ve LGBT örgutleriyle ugraştığımız gibi, bu sefer de Feminist Hayvan Hakları Dernekleriyle aynı çatismaların oluşabilme  ihtimali de yüksek olacaktır.
 
* Enteresan başka bir konu da, son dönemlerde medya ve sosyal medya alaninda doğal olmayan yapay et tanıtımlarının  hız kazanmış olması ve ineklerin dışkılarının  ozonu deldiği konusindaki haberlerin yaygınlaşmış olmasidir.
Komplo gibi gelebilir ama, KURBAN KESIMİ veya BÜYÜK BAŞ KESIMİ'nin ilerde engellenmesi veya cezalandirilması için  bir altyapı mı yapılıyor kuşkusu ve olasiliğı  HUKUKEN incelenmelidir. 
 
* Sokak hayvanlarının Kulak numaraları ile kimlikleri rahatlıkla tanimlanabiliyorken, artık deri altı çipleme metoduna geçilmiş olması, ilerde olası insan uygulamalarına yönelik bir saha çalışması mı yapılıyor kuşkusunu ister istemez oluşturmaktadır.
 
Özellikle feminist Hayvanseverlerin uzun süredir Meclis gündemine gelmesini beklediği bu düzenlemeyi, AKP yönetimi TBMM tatile girmeden önce yasallaştırma planlıyor.
 
Bu konudaki son kararın, önümüzdeki günlerde ilgili bakanlıkların katılımı ile yapılacak koordinasyon toplantısında kesinleşmesi bekleniyor. Başlangıçta "Hayvan Hakları Kanunu" olarak düşünülen yasa teklifi, mevcuttaki gibi 
 " Hayvanları Koruma Kanunu" teklifi adı altında Meclis'e sunulacak.
 
Türkiye'de Hayvanları Koruma Kanunu, 2004 yılında yürürlüğe girdi. Hayvanların, "eşya, mal" kapsamında değerlendirildiği mevcut yasada, hayvanlara karşı işlenen suçlar, Kabahatler Kanunu çerçevesinde, hafif para cezasıyla cezalandırılıyor. Ancak mevcut düzenleme, cezaların caydırıcı olmaması, hayvanların "mal olarak" tanımlanması ve korumaya dönük önlemler yeterli olmadığı gerekçesiyle kamuoyunda uzun süredir eleştiriliyor.
BU KAVRAM DEĞİSIKLİĞİ HUKUKEN NE GIBİ RISKLER TASIMAKTADIR ?
 
Hayvanlara yönelik eziyet, kötü muamelenin önlenmesi, hayvanların sokağa terk edilmesine karşı önlemler alınmasına ilişkin yeni bir yasal düzenleme yapılması konusunda TBMM'de siyasi partiler arasında bir uzlaşmanin olması sevindiricidir.
 
"Hayvan haklarının korunması ile hayvanlara eziyet ve kötü muameleye karşı önlemlerin belirlenmesi" amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun Ekim 2019'da TBMM Başkanlığı'na sunduğu raporunda, parti ayrımı olmaksızın tüm üyeler, yeni bir yasal düzenleme yapılmasını önermesi de İNSANİDIR.
 
ANCAK , Komisyon raporunda, "Hayvan Hakları Yasası" adı altında yeni bir yasal düzenleme yapılmasını ve hayvanlara karşı işlenen suçların Türk Ceza Kanunu kapsamına alınmasını da içeren yasal düzenleme önerisi ise DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR.  Zira sütten  ağzimiz yandiğı için,  artıķ yoğurdu üfleyerek  yemek durumunda kalıyoruz.  HUKUKCULARIMIZ BU UYGULAMA DEĞIŞIKLIĞINE DE DİKKATLICE GÖZ ATMALI VE INCELEMELİDIR.
 
Komisyonun raporunu vermesinin ardından, AKP komisyonun önerilerini de dikkate alarak yasa çalışmasını hızlıca başlattı. Eski Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in başkanlığında yürütülen çalışma kapsamında, ilgili bakanlıkların yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütünün de görüşlerine başvuruldu.
 
AKP'nin geçen Mart ayında yapılan kongresinden sonra Zengin'in Genel Başkan Yardımcılığı'na getirilmesinin ardından yasal düzenlemenin sorumluluğu, şu an Zengin'in yerine gelen Grup Başkanvekili Mahir Ünal'a verildi.
 
AKP'nin 7 Haziran'da yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında da yasa teklifi ile ilgili sunum yapıldı. Ardından, toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmaların hızlandırılması talimatı verdi.
 
AKP kaynakları, yasa teklifinin Meclis tatile girmeden yasalaştırılmasının planlandığını belirtiyor. Ancak nihai kararın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında ilgili bakanlıklar olan Tarım ve Orman, Adalet, İçişleri, Çevre ve Şehircilik bakanlıklarının katılımı ile yapılması planlanan "koordinasyon toplantısı"nda kesinleşmesi bekleniyor.
 
'Hayvan hakları' yerine 'koruma'
 
Önceleri yapılan ilk çalışmada, düzenlemenin "Hayvan Hakları Kanunu" adı altında yasalaştırılması düşünülüyordu. Ancak bu konuda benzer düzenleme yapan ülkelerde, "hak" ifadesinin kullanılmadığı; hayvanların "aklı, iradesi, kendisine verilen hakkı koruma yeteneği bulunmadığı" gerekçesiyle "koruma" ifadesinde karar kılındı. Son anda bir değişiklik olmazsa, düzenlemenin "Hayvanları Koruma Kanunu" teklifi olarak Meclis'e sunulması planlanıyor. İŞTE BU DURUM DA DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR.
 
Hayvana tecavüz suçunda 'iftira' kaygısı
 
TIPKI İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDE  OLDUĞU  GİBİ KADINA ŞİDDET KAVRAM KARGAŞASI BURADA DA HAYAT BULUR MU ENDİŞESİ BULUNMAKTADIR. KADIN BEYANI ESASTIR VEYA  KADINA ŞİDDET TANIMI  GİBİ, BURADA DA HAYVANA TECAVUZ VE IFTIRANIN TOPLUMSAL BIR SORUNA DÖNÜŞTURULMESİ IHTİMALINE KARSI, MADDENİN BIZIM HUKUKCULARIMIZ TARAFINDAN DA  INCELEMESİ GEREKMEKTEDIR.
 
Yapılacak düzenlemenin en hassas maddelerinden birisini ise hayvanlara tecavüz suçlarına karşı yaptırım maddesi oluşturuyor. Yasa teklifinde yer alacak diğer düzenlemeler önemli ölçüde tamamlanmasına karşın, hayvana tecavüz suçuna yönelik cezai yaptırım konusunda daha titiz bir çalışma yürütüldüğü iddia ediliyor. Bunun nedeni olarak ise düzenlemenin, aralarında husumet olan kişilerce "iftira" amaçlı kullanılmasının önlenmesi gösteriliyor ve "iki kişi arasında husumet varsa, birisi kalkıp, 'bu benim hayvanıma tecavüz etti' diye iftira atabilir ve bunun sonucunda kan davasına götürecek büyük kavgalar çıkabilir , bu ihbarlar nedeniyle davaların önü alınamaz" kaygısı dile getiriliyor.
BU HIKÂYE BIZE HIÇ YABANCI GELMIYOR. ISTER ISTEMEZ BU KANUN DEĞİŞIKLİĞİ DE AYNI MAHVILLER TARAFINDAN MI DESTEKLENIYOR DIYE DÜŞUNMEDEN EDEMIYORUM.
 
Bu vesileyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu düzenlemeyle ilgili dikkatli olunmasını isteyerek "İnsanlar arasında husumet çıkarmayacak bir formül bulunması" uyarısı yaptığına ifade ediliyor.
 
Son biçimi verilmemekle birlikte, hayvanlara tecavüz suçu kişiler tarafından şikayet edilebilecek. Bu konudaki şikayetlerin Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde kurulacak bir birime yapılması seçeneği üzerinde duruluyor.
?????????????
 
Şikayetlerin, bakanlık bünyesindeki birimde ön değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra dava açılmasına olanak tanınması, belli durumlarda savcıların da resen harekete geçmesinin yolunun açılması düşünülüyor. 
??????????????
 
Düzenlemede neler var?
 
Yasa teklifinde yer alması planlanan diğer bazı önemli düzenlemeler şöyle:
 
Mevcut düzenlemede "mal, eşya" kapsamında değerlendirilen hayvanlar "canlı" olarak tanımlanıyor ve yaptırımlar da buna göre düzenleniyor. 
( KOYLÜ, 10 MALIM VAR, 100 BAŞ MALIM VAR DIYE İFADE KULLANIR. BU DURUM KÖYLUNÜN HAYVANINA EZİYET ETTİĞİ ANLAMI TAŞIMAMAKTADIR, ANCAK BU DURUM KANUNDAN SONRA SUÇ SAYILABILECEKTIR. HAYVANI İNSAN GIBİ " CANLI " KABUL ETMEK HUKUKEN NEYİ IFADE ETMEKTEDIR, NE GİBİ OLASILIKLAR DOGURABILİR, BU YENİ DURUMUN DA HUKUKCULARIMIZ TARAFINDAN INCELENMESI GEREKMEKTEDIR.
 
Mevcut yasadaki "süs hayvanları" ifadesi, yeni düzenlemede yer almayacak. Petshoplardan hayvan satışı yapılamayacak, bunun yerine hayvan edinmek isteyenler kataloglardan seçim yapabilecek.
 
Hayvan neslini yok etme, öldürme, tecavüz, gibi her türlü kötü muamele, hayvanların dövüştürülmesi suçları TCK kapsamında hapis cezası ile cezalandırılabilecek. 
( EVDEN UZAKLASTIRMALAR VEYA KADININ BEYANIYLA İÇERİ ATILAN INSANLAR GIBİ, IFTIRA VE FARKLI YORUMLAMALARLA YENI BIR MAGDUR GURUBU OLUŞMASI ENDİŞESİ BULUNUYOR ).
 
Bir hayvan neslini yok edecek şekilde ( BUNUN ÖLCÜSÜ NEDİR ? )  avlananlara 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
 
Sokakta yaşayan hayvanların uyutulmasına son verilecek, bunun yerine üremelerinin engellenmesi için kısırlaştırma yoluna başvurulacak. Belediyelerin sorumluluklarının artırılarak, hayvanları korumaya yönelik kaynak ayırma yükümlülüğü getirilmesi planlanıyor. Bu konuda merkezi yönetim tarafından belediyelere kaynak aktarılması ve kısırlaştırma işleminden de sorumlu tutulması planlanıyor.
 
Sahiplenilmiş hayvanların sokağa terk edilmesini engellemek için hayvanlara kimlik verilecek. Hayvanını sokağa terk edenlere ise para cezası verilecek. Bu kapsamda verilecek para cezasının 2 bin liradan az olmayacağı ifade ediliyor.Mevcut yasada da var olan il hayvan koruma kurulları daha işlevsel hale getirilecek. Hayvanları koruma konusundaki kararları alma, izleme görevi olan vali başkanlığındaki koruma kurulları 3 ayda bir toplanacak.
 
Bu vesileyle konu başlıklarının Milli Görüşçü ve tüm vatanperver hukukçularımız tarafından da ayrıca  incelenmesi; varsa tehlikeler hakkında önlemlerin oluşturulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesinin, toplum sorumluluğu, sosyal yaşam ve inançlarımız bakımından
büyük bir önem arzettiği kanaatindeyim.
 
Sevgi ve Saygılarımla  ...
 
Mikdat ERTEM
Yeniden Refah Partisi 
Aile Ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkanlığı
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  YAZARIN DİĞER YAZILARI
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Trabzonspor 15 12 0 3 31 11 39 +20
2 Konyaspor 15 7 2 6 23 13 27 +10
3 Fenerbahçe 15 8 4 3 24 17 27 +7
4 Hatayspor 15 8 5 2 23 17 26 +6
5 Başakşehir FK 15 8 6 1 23 16 25 +7
6 Alanyaspor 15 7 5 3 20 23 24 -3
7 Galatasaray 15 6 4 5 21 19 23 +2
8 Fatih Karagümrük 15 6 5 4 22 21 22 +1
9 Beşiktaş 15 6 6 3 22 22 21 0
10 Adana Demirspor 15 5 5 5 20 20 20 0
11 Sivasspor 15 4 4 7 21 15 19 +6
12 Giresunspor 15 5 6 4 15 13 19 +2
13 Kayserispor 15 5 6 4 20 22 19 -2
14 Altay 15 5 7 3 20 23 18 -3
15 Antalyaspor 15 5 7 3 18 22 18 -4
16 Gaziantep FK 14 5 6 3 17 21 18 -4
17 Yeni Malatyaspor 15 4 9 2 12 23 14 -11
18 Göztepe 14 2 7 5 13 20 11 -7
19 Kasımpaşa 15 2 8 5 14 22 11 -8
20 Çaykur Rizespor 15 3 11 1 12 31 10 -19
Takım O G M B A Y P AV
1 MKE Ankaragücü 15 9 3 3 25 11 30 +14
2 BB Erzurumspor 13 9 3 1 23 14 28 +9
3 Ümraniyespor 14 8 3 3 24 12 27 +12
4 Eyüpspor 14 8 3 3 24 18 27 +6
5 Bandırmaspor 14 8 5 1 22 12 25 +10
6 Samsunspor 14 6 4 4 20 18 22 +2
7 Tuzlaspor 13 6 4 3 15 11 21 +4
8 İstanbulspor 14 6 6 2 23 21 20 +2
9 Kocaelispor 14 6 6 2 14 16 20 -2
10 Gençlerbirliği 14 6 6 2 16 20 20 -4
11 Boluspor 14 5 5 4 18 16 19 +2
12 Adanaspor 15 5 6 4 17 19 19 -2
13 Menemenspor 14 5 6 3 20 25 18 -5
14 Bursaspor 14 5 7 2 20 22 17 -2
15 Manisa FK 15 5 8 2 17 22 17 -5
16 Denizlispor 14 4 7 3 14 21 15 -7
17 Keçiörengücü 14 4 8 2 16 22 14 -6
18 Altınordu 15 4 10 1 15 29 13 -14
19 Balıkesirspor 14 2 11 1 9 23 7 -14
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 38 28 2 8 82 25 92 +57
2 Sakaryaspor 38 21 5 12 74 35 75 +39
3 Kırşehir Belediyespor 38 21 8 9 57 32 72 +25
4 Kırklarelispor 38 19 6 13 60 32 70 +28
5 Van Spor 38 21 11 6 59 35 69 +24
6 Bodrumspor 38 18 11 9 80 48 63 +32
7 Etimesgut Belediyespor 38 18 13 7 63 36 61 +27
8 Karacabey Belediyespor 38 15 12 11 52 41 56 +11
9 Turgutluspor 38 16 16 6 44 56 54 -12
10 Serik Belediyespor 38 13 11 14 51 48 53 +3
11 Pendikspor 38 15 16 7 66 53 52 +13
12 Pazarspor 38 15 18 5 60 64 50 -4
13 Tarsus İdman Yurdu 38 13 15 10 56 55 49 +1
14 Bayburt Özel İdare Spor 38 14 18 6 52 61 48 -9
15 Sivas Belediyespor 38 11 14 13 63 58 46 +5
16 1922 Konyaspor 38 11 18 9 47 49 42 -2
17 Kastamonuspor 38 8 18 12 31 58 36 -27
18 Elazığspor 38 10 22 6 61 90 33 -29
19 Mamak FK 38 6 26 6 32 121 24 -89
20 Kardemir Karabükspor 38 1 34 3 16 109 3 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 10/12/2021 Altay vs Hatayspor
 11/12/2021 Fatih Karagümrük vs Konyaspor
 11/12/2021 Başakşehir FK vs Kasımpaşa
 11/12/2021 Çaykur Rizespor vs Göztepe
 11/12/2021 Antalyaspor vs Trabzonspor
 12/12/2021 Adana Demirspor vs Giresunspor
 12/12/2021 Yeni Malatyaspor vs Alanyaspor
 12/12/2021 Beşiktaş vs Kayserispor
 13/12/2021 Sivasspor vs Galatasaray
 13/12/2021 Gaziantep FK vs Fenerbahçe
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 10/12/2021 Gençlerbirliği vs Denizlispor
 10/12/2021 Kocaelispor vs BB Erzurumspor
 11/12/2021 Boluspor vs Adanaspor
 11/12/2021 Keçiörengücü vs Bandırmaspor
 11/12/2021 Tuzlaspor vs Menemenspor
 11/12/2021 Balıkesirspor vs Ümraniyespor
 11/12/2021 Bursaspor vs Manisa FK
 11/12/2021 İstanbulspor vs Eyüpspor
 12/12/2021 Samsunspor vs MKE Ankaragücü
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/12/2021 Ankaraspor vs Somaspor
 11/12/2021 Turgutluspor vs Etimesgut Belediyespor
 12/12/2021 Adıyaman FK vs Sarıyer
 12/12/2021 Afjet Afyonspor vs Bayburt Özel İdare Spor
 12/12/2021 Diyarbekir Spor vs Sivas Belediyespor
 12/12/2021 Ergene Velimeşe vs Kahramanmaraşspor
 12/12/2021 Hekimoğlu Trabzon vs Van Spor FK
 12/12/2021 İnegölspor vs Bodrumspor
 12/12/2021 Niğde Anadolu FK vs Çorum FK
 12/12/2021 Sakaryaspor vs Serik Belediyespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/12/2021 Hendek Spor vs Arnavutköy Belediye
 11/12/2021 Kahta 02 Spor vs Bergama Belediyespor
 11/12/2021 Sancaktepe FK vs Başkent Gözgözler Akademi FK
 12/12/2021 Batman Petrolspor vs Belediye Kütahyaspor
 12/12/2021 Çatalcaspor vs Artvin Hopaspor
 12/12/2021 Elazığspor vs Bursa Yıldırımspor
 12/12/2021 Erbaaspor vs Karaman Belediyespor
 12/12/2021 Nevşehir Belediyespor vs Fatsa Belediyespor
 12/12/2021 1954 Kelkit Bld.Spor vs Osmaniyespor FK

eskort gülbağ escort esenyurt escort escort

izmit escort bayan

bursa escort

sportturbo.net

kaçak iddaa

canlı bihis

kaçak bahis siteleri

kaçak bahis

bagibet

illegal bahis

bets10

escort escort bayan escort istanbul adalar escort anadolu yakası escort anal escort arnavutköy escort atakent escort ataköy escort ataşehir escort avcılar escort avrupa yakası escort bağcılar escort bahçelievler escort bahçeşehir escort bayrampaşa escort beşiktaş escort beykent escort beykoz escort beylikdüzü escort beyoğlu escort bostancı escort büyükçekmece escort çapa escort çatalca escort çekmeköy escort erenköy escort etiler escort eyüp escort fatih escort fenerbahçe escort florya escort fulya escort gaziosmanpaşa escort gecelik escort göztepe escort grup escort gülbağ escort güngören escort halkalı escort haramidere escort hasanpaşa escort ikitelli escort iranlı escort ıspartakule escort istanbul masaj salonu masöz bayan japon escort kadıköy escort kağıthane escort kartal escort kayaşehir escort kızıltoprak escort küçükçekmece escort küçükyalı escort kurtköy escort mahmutbey escort maltepe escort merter escort nişantaşı escort ortaköy escort osmanbey escort pendik escort rus escort sahibe escort sancaktepe escort sarıyer escort şerifali escort şile escort silivri escort şirinevler escort şişli escort şişli masöz suadiye escort sultanbeyli escort sultangazi escort taksim escort topkapı escort türbanlı escort tuzla escort ümraniye escort üsküdar escort zenci escort zeytinburnuescort
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ
Tüm Anketler
Bugün Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?
ŞANS OYUNLARI
BİZİ TAKİP EDİN
  • YUKARI