X 20

İSO Başkanı Bahçıvan: Sanayinin yeşili ve çevreyi seçmekten başka şansı yok

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO olarak üye şirketleri için, “kurumsal karbon ayak izlerinin hesaplanması ve raporlanmasına” ilişkin danışman firmalardan avantajlı fiyatlarla hizmet alabilecekleri bir proje başlattıklarını söyledi. Bahçıvan, “Sanayinin yeşili ve çevreyi seçmekten başka şansı yok. Bunun için de yenilebilir enerji kaynaklarını finanse etmek, dönüşüme uygun iş alanları oluşturmak ve sanayide sürdürülebilirliğin uzun vadede çok daha düşük maliyetlerle sonuçlanacağını hatırlatmak zorundayız” dedi.
 Tarih: 15-10-2021 16:00:00
İSO Başkanı Bahçıvan: Sanayinin yeşili ve çevreyi seçmekten başka şansı yok
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO olarak üye şirketleri için, “kurumsal karbon ayak izlerinin hesaplanması ve raporlanmasına” ilişkin danışman firmalardan avantajlı fiyatlarla hizmet alabilecekleri bir proje başlattıklarını söyledi. Bahçıvan, “Sanayinin yeşili ve çevreyi seçmekten başka şansı yok. Bunun için de yenilebilir enerji kaynaklarını finanse etmek, dönüşüme uygun iş alanları oluşturmak ve sanayide sürdürülebilirliğin uzun vadede çok daha düşük maliyetlerle sonuçlanacağını hatırlatmak zorundayız” dedi.

Türkiye’nin 2016’da imzalamasına karşın, yürürlüğe ancak 7 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Paris İklim Anlaşması’na ilişkin DHA’nın sorularını yanıtlayan Bahçıvan, Paris İklim Anlaşması’nın yürürlüğe girmesiyle Türkiye’deki ulaştırma, enerji, altyapı ve sanayi gibi pek çok sektörde önemli politika değişiklikleri olacağına dikkat çekti.

Bahçıvan, “Enerji politikalarındaki değişimle ilgili olarak termik santrallerin zaman içinde kapatılması ve yenilenebilir enerjiye geçişi destekleyici politikaların yürürlüğe konması söz konusu olabilir” açıklamasında bulundu.

Sürdürülebilir yeşil dönüşüme yönelik finansman olanaklarının ve teşviklerin yerli teknoloji olanaklarının yaratılarak, gözden geçirilmesinin, “kamunun özel sektöre iklim kriziyle mücadelede destek olabileceği alanlarından biri” olabileceğinin de altını çizen Bahçıvan, “Ayrıca Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanması planlanan ‘Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması’nın Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği çerçevesinde malların serbest dolaşımına ve Türkiye’nin rekabetçiliğine zarar vermemesine yönelik atılacak adımlar da özel sektörün kamudan beklentileri arasında öne çıkıyor” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR SANAYİ AÇISINDAN TEŞVİK EDİCİ

Bahçıvan, DHA’ya yaptığı açıklamada, “Türkiye, Paris İklim Anlaşması’nı 2016’da imzalamış ancak geçtiğimiz haftaya kadar yürürlüğe koymamıştı. Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda anlaşmayı Meclis’in onayına sunacağını açıklamasının ardından, Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’na taraf olması için hazırlanan “kabul teklifi” Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. 2021 itibariyle sürdürülebilirlik konusunu öncelikli alanımız olarak seçtiğimiz İSO olarak bu gelişmenin, taşıdığı simgesel anlamın ötesinde, sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomiye geçişte sanayicilerimiz açısından çok teşvik edici olacağını düşünüyorum. Çünkü bugün artık sanayi şirketlerinin küresel değer zincirinde yer alabilmelerinde ve yüksek katma değer üretirken rekabetçi sürdürülebilirlik anlayışını benimsemelerinde, Paris İklim Anlaşması gibi anlaşmalar önemli rol oynuyor” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE BM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI’NA DAHA GÜÇLÜ PROFİL İLE GİRECEK

Paris İklim Anlaşması’nın onaylanmasının kısa vadede Türkiye açısından önemli kazanımlar getireceğini ifade eden Bahçıvan, “Örneğin Türkiye Glasgow’da Kasım ayında düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na da daha güçlü bir profil ile girecektir. İklim kriziyle mücadelede küresel iş birliğinin oynadığı vazgeçilmez rol düşünüldüğünde, Türkiye Paris İklim Anlaşması’na taraf olarak bu iş birliğinde yer alacağını bir kez daha vurgulamış oldu” dedi.

“İklim krizi artık sadece çevresel ya da ekonomik bir sorun değil, toplumların tamamını ilgilendiren bir konu” diyen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan şöyle devam etti:

Bu nedenle iklim kriziyle mücadelede sadece sektörler değil, toplumun her bireyi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeli. Bunun için de iklim krizinin çevresel ve sosyo-ekonomik boyutlarıyla ilgili daha etkili iletişim yöntemleri kullanarak kamuoyunu bilgilendirmeliyiz. Ülke olarak gündemimizdeki farklı stresler, bugün bu konuya tamamen odaklanabilmemizi engelliyor olabilir. Fakat ülkemizde de bu alanda bir farkındalığın, devletin en üst kademelerinden itibaren başladığını görüyoruz. Tabii ki çok güçlü bir akımın veya çok güçlü bir farkındalığın başladığını söylemek için erken, ama şunu da sevinerek söyleyeyim: İlgiyi artırmaya dair umutlar çok.”

FARKINDALIK ADIM ADIM ARTIYOR

Farkındalığın giderek artığına dikkat çeken Bahçıvan, “Yapılan işlerin çevresel boyutları konuşuldukça, özellikle yurt dışı iş yapanlarda bu konunun önemi ve hassasiyeti artmaya başladıkça, bu farkındalık da adım adım artıyor. Giderek bir krize dönüşen iklim değişikliğinin, geleceğimizin en önemli konusu olduğuna dair herkes kendi bulunduğu ortamda bir hedef oluşturursa, siyasetten başlayarak toplumun tüm kesimlerinin er veya geç bu tablo içerisinde rol alması kaçınılmaz. Biz sanayiciler olarak bu konudaki toplumsal sorumluluklarımızın farkındayız ve sürdürülebilirlik konusunda öncü bir rol oynamaya çalışıyoruz. Sanayicilerimizin iklim değişikliğine dair bilgisini ve iklim krizinin sektörü nasıl etkileyeceğine dair duyarlılığını artırmak için yürüttüğümüz iletişim faaliyetleri, kısa vadede uygulanabilecek çalışmalara örnek verilebilir. Daha uzun vadede ise ülke olarak iklim değişikliği konusunun eğitim müfredatlarına dahil edilmesinden sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomiye geçişte teşvik edici olabilecek yaptırımların uygulanmasına kadar yapmamız gereken çok şey var” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin kendi iç finansman kaynaklarının yeşil dönüşümü gerçekleştirmede yeterli olmayabileceğini söyleyen Bahçıvan şu ifadeleri kullandı:

“Özel sektörün bu konuda yapabileceği çok sayıda değişiklik var. Hükümetimizin tarafından Temmuz ayında açıklanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı bu süreçte başta sanayimiz olmak üzere ilgili birçok sektöre yol gösterici bir rehber niteliğinde. Bu kapsamda sınırda karbon düzenlemeleri, yeşil ve döngüsel ekonomi, yeşil finansman, temiz enerji arzı, sürdürülebilir tarım ve sürdürülebilir ulaşım özel sektörün alanına giren öncelikli konu başlıkları olarak karşımıza çıkıyor. Aslında bu geniş konu başlıklarının ötesinde her şirketin atabileceği çok basit ancak etkili adımlar da var. Örneğin, İSO, üye şirketleri için kurumsal karbon ayak izlerinin hesaplanması ve raporlanmasına dair danışman firmalardan avantajlı fiyatlarla hizmet alabilecekleri bir proje başlattı. Şirketler, kurumsal sera gazı envanterlerini hesaplatarak ardından karbon ayak izlerini azaltmaya dair adımlar atmaya başlarsa uzun vadede hem iklim değişikliğinin etkilerini azaltmada hem de küresel ticarette rekabetçi sürdürülebilirlik yetkinliklerini korumada önemli bir süreci de başlatmış olacaklardır.”

Özel sektörün iklim krizine karşı uygulanacak kısıtlamalara uyum sürecini de değerlendiren İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, “Bu konuda özel sektörün farklı alanlarında farklı tablolarla karşılaştığımızı söyleyebiliriz ve daha bütün bir resim çıkarmaya yönelik çalışmalarımız da sürüyor. Bu süreçte sektörlerin iklim değişikliğinin çevresel, sosyal ve ekonomik boyutunu birlikte değerlendirmeleri gerekli. Türkiye’nin en önemli ticaret partnerlerinden birinin Avrupa olduğu düşünüldüğünde, özel sektörün Avrupa Yeşil Mutabakatı ile belirlenen kısıtlama ve yaptırımlara ne derece uyum sağlayabileceği iklim kriziyle mücadeledeki başarılarını da şekillendirecektir” dedi.

Bahçıvan açıklamasının devamında, “Bu noktada gerek enerji gerekse kaynak yoğun sektörlerde önemli dönüşümlerin gerçekleşmesi kaçınılmazdır. Örneğin, tekstil ve hazır giyim sektörü için hazırladığımız sürdürülebilirlik öncelikleri haritasında, tekstil sektörünün hammadde, su, kimyasal ve atık yönetimi alanlarına odaklanması gerektiğini ve iklim krizinin gerektirdiği dönüşüm sürecinde yenilikçi yönetim anlayışının da önemli olacağını vurguladık. Diğer sektörlerde de iklim kriziyle mücadelede konumlarını iyileştirmek için benzer önlemleri şimdiden almaya başlamalı” ifadelerini kullandı.

İÇ KAYNAKLARLA MÜCADELE YETERLİ DEĞİL

“İklim krizi gibi yaşamsal öneme sahip konularda önceliğimiz yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya oluşturmak olmalı” diyen Bahçıvan, “Ancak Türkiye’nin sadece kendi iç kaynaklarıyla iklim kriziyle aktif bir mücadele yürütmesinin ve Paris İklim Anlaşması’nın gerekliliklerini yerine getirmesinin yeterli olmayabileceğini de söylemek gerek. Bu küresel bir sorunsa, çözümü de küresel olmalı ve Anlaşma’nın gerekliliklerini yerine getirmek için Türkiye’nin finansman kaynakları desteklenmeli. Yapılan bilimsel çalışmalar iklim ve çevre dostu politikaların uzun vadede ekonomik maliyetinin daha uygun olacağını gösteriyor. Paris İklim Anlaşması’nın yürürlüğe girmesiyle Türkiye’deki ulaştırma, enerji, altyapı ve sanayi gibi pek çok sektörde önemli politika değişiklikleri olacaktır. Örneğin, enerji politikalarındaki değişimle ilgili olarak termik santrallerin zaman içinde kapatılması ve yenilenebilir enerjiye geçişi destekleyici politikaların yürürlüğe konması söz konusu olabilir. Bu ilk aşamada maliyetli bir süreç olarak görülse de uzun vadede hem ekonomik hem de insani maliyetlerde Türkiye’yi avantajlı hale getirecektir” açıklamasında bulundu.

ÖZEL SEKTÖR VE KAMU BİRLİKTE HAREKET ETMELİ

İklim krizi konusunda özel sektör ve kamunun birlikte çalışması gerektiğini aktaran Bahçıvan, “Bu noktada aslında Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı gibi çalışmalar özel sektöre yol gösteriyor. Sürdürülebilir yeşil dönüşüme yönelik finansman olanaklarının ve teşviklerin yerli teknoloji imkânları yaratılarak gözden geçirilmesi kamunun özel sektöre iklim kriziyle mücadelede destek olabileceği alanlarından biri olabilir. Ayrıca AB tarafından uygulanması planlanan Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizmasının Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği çerçevesinde malların serbest dolaşımına ve Türkiye’nin rekabetçiliğine zarar vermemesine yönelik atılacak adımlar da özel sektörün kamudan beklentileri arasında öne çıkıyor” diye konuştu.

SANAYİNİN YEŞİLİ VE ÇEVREYİ SEÇMEKTEN BAŞKA ŞANSI YOK

Paris İklim Anlaşması’nın uygulanmaya başlamasının Türkiye’nin karbon nötr kalkınma sürecinde bir dönüm noktası oluşturacağını söyleyen İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, “Anlaşmanın iklim değişikliği ile mücadelede koyduğu hedeflerin yanı sıra, Cumhurbaşkanımızın orta ve uzun vadeli tüm kalkınma programlarımızı yeşil kalkınma devriminin gerektirdiği rehberle hazırlayacaklarını söylemesi de sürdürülebilir sanayiye geçişte bir yol haritası işlevi görecektir. Anlaşma’nın temel hedefi olan küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi döneme kıyasla 2.0 dereceyle, hatta mümkünse 1.5 dereceyle sınırlandırmak için sanayinin yeşili ve çevreyi seçmekten başka şansı yok. Bunun için de yenilebilir enerji kaynaklarını finanse etmek, dönüşüme uygun iş alanları oluşturmak ve sanayide sürdürülebilirliğin uzun vadede çok daha düşük maliyetlerle sonuçlanacağını hatırlatmak zorundayız.

 

Etiketler
  Kaynak: UlusalAjans
  YORUMLAR 0 Yorum YORUM YAP
Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER EKONOMİ Haberleri
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Trabzonspor 15 12 0 3 31 11 39 +20
2 Konyaspor 15 7 2 6 23 13 27 +10
3 Fenerbahçe 15 8 4 3 24 17 27 +7
4 Hatayspor 15 8 5 2 23 17 26 +6
5 Başakşehir FK 15 8 6 1 23 16 25 +7
6 Alanyaspor 15 7 5 3 20 23 24 -3
7 Galatasaray 15 6 4 5 21 19 23 +2
8 Fatih Karagümrük 15 6 5 4 22 21 22 +1
9 Beşiktaş 15 6 6 3 22 22 21 0
10 Adana Demirspor 15 5 5 5 20 20 20 0
11 Sivasspor 15 4 4 7 21 15 19 +6
12 Giresunspor 15 5 6 4 15 13 19 +2
13 Kayserispor 15 5 6 4 20 22 19 -2
14 Altay 15 5 7 3 20 23 18 -3
15 Antalyaspor 15 5 7 3 18 22 18 -4
16 Gaziantep FK 14 5 6 3 17 21 18 -4
17 Yeni Malatyaspor 15 4 9 2 12 23 14 -11
18 Göztepe 14 2 7 5 13 20 11 -7
19 Kasımpaşa 15 2 8 5 14 22 11 -8
20 Çaykur Rizespor 15 3 11 1 12 31 10 -19
Takım O G M B A Y P AV
1 MKE Ankaragücü 15 9 3 3 25 11 30 +14
2 BB Erzurumspor 13 9 3 1 23 14 28 +9
3 Ümraniyespor 14 8 3 3 24 12 27 +12
4 Eyüpspor 14 8 3 3 24 18 27 +6
5 Bandırmaspor 14 8 5 1 22 12 25 +10
6 Samsunspor 14 6 4 4 20 18 22 +2
7 Tuzlaspor 13 6 4 3 15 11 21 +4
8 İstanbulspor 14 6 6 2 23 21 20 +2
9 Kocaelispor 14 6 6 2 14 16 20 -2
10 Gençlerbirliği 14 6 6 2 16 20 20 -4
11 Boluspor 14 5 5 4 18 16 19 +2
12 Adanaspor 15 5 6 4 17 19 19 -2
13 Menemenspor 14 5 6 3 20 25 18 -5
14 Bursaspor 14 5 7 2 20 22 17 -2
15 Manisa FK 15 5 8 2 17 22 17 -5
16 Denizlispor 14 4 7 3 14 21 15 -7
17 Keçiörengücü 14 4 8 2 16 22 14 -6
18 Altınordu 15 4 10 1 15 29 13 -14
19 Balıkesirspor 14 2 11 1 9 23 7 -14
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 38 28 2 8 82 25 92 +57
2 Sakaryaspor 38 21 5 12 74 35 75 +39
3 Kırşehir Belediyespor 38 21 8 9 57 32 72 +25
4 Kırklarelispor 38 19 6 13 60 32 70 +28
5 Van Spor 38 21 11 6 59 35 69 +24
6 Bodrumspor 38 18 11 9 80 48 63 +32
7 Etimesgut Belediyespor 38 18 13 7 63 36 61 +27
8 Karacabey Belediyespor 38 15 12 11 52 41 56 +11
9 Turgutluspor 38 16 16 6 44 56 54 -12
10 Serik Belediyespor 38 13 11 14 51 48 53 +3
11 Pendikspor 38 15 16 7 66 53 52 +13
12 Pazarspor 38 15 18 5 60 64 50 -4
13 Tarsus İdman Yurdu 38 13 15 10 56 55 49 +1
14 Bayburt Özel İdare Spor 38 14 18 6 52 61 48 -9
15 Sivas Belediyespor 38 11 14 13 63 58 46 +5
16 1922 Konyaspor 38 11 18 9 47 49 42 -2
17 Kastamonuspor 38 8 18 12 31 58 36 -27
18 Elazığspor 38 10 22 6 61 90 33 -29
19 Mamak FK 38 6 26 6 32 121 24 -89
20 Kardemir Karabükspor 38 1 34 3 16 109 3 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 10/12/2021 Altay vs Hatayspor
 11/12/2021 Fatih Karagümrük vs Konyaspor
 11/12/2021 Başakşehir FK vs Kasımpaşa
 11/12/2021 Çaykur Rizespor vs Göztepe
 11/12/2021 Antalyaspor vs Trabzonspor
 12/12/2021 Adana Demirspor vs Giresunspor
 12/12/2021 Yeni Malatyaspor vs Alanyaspor
 12/12/2021 Beşiktaş vs Kayserispor
 13/12/2021 Sivasspor vs Galatasaray
 13/12/2021 Gaziantep FK vs Fenerbahçe
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 10/12/2021 Gençlerbirliği vs Denizlispor
 10/12/2021 Kocaelispor vs BB Erzurumspor
 11/12/2021 Boluspor vs Adanaspor
 11/12/2021 Keçiörengücü vs Bandırmaspor
 11/12/2021 Tuzlaspor vs Menemenspor
 11/12/2021 Balıkesirspor vs Ümraniyespor
 11/12/2021 Bursaspor vs Manisa FK
 11/12/2021 İstanbulspor vs Eyüpspor
 12/12/2021 Samsunspor vs MKE Ankaragücü
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/12/2021 Ankaraspor vs Somaspor
 11/12/2021 Turgutluspor vs Etimesgut Belediyespor
 12/12/2021 Adıyaman FK vs Sarıyer
 12/12/2021 Afjet Afyonspor vs Bayburt Özel İdare Spor
 12/12/2021 Diyarbekir Spor vs Sivas Belediyespor
 12/12/2021 Ergene Velimeşe vs Kahramanmaraşspor
 12/12/2021 Hekimoğlu Trabzon vs Van Spor FK
 12/12/2021 İnegölspor vs Bodrumspor
 12/12/2021 Niğde Anadolu FK vs Çorum FK
 12/12/2021 Sakaryaspor vs Serik Belediyespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/12/2021 Hendek Spor vs Arnavutköy Belediye
 11/12/2021 Kahta 02 Spor vs Bergama Belediyespor
 11/12/2021 Sancaktepe FK vs Başkent Gözgözler Akademi FK
 12/12/2021 Batman Petrolspor vs Belediye Kütahyaspor
 12/12/2021 Çatalcaspor vs Artvin Hopaspor
 12/12/2021 Elazığspor vs Bursa Yıldırımspor
 12/12/2021 Erbaaspor vs Karaman Belediyespor
 12/12/2021 Nevşehir Belediyespor vs Fatsa Belediyespor
 12/12/2021 1954 Kelkit Bld.Spor vs Osmaniyespor FK

eskort gülbağ escort esenyurt escort escort

izmit escort bayan

bursa escort

sportturbo.net

kaçak iddaa

canlı bihis

kaçak bahis siteleri

kaçak bahis

bagibet

illegal bahis

bets10

escort escort bayan escort istanbul adalar escort anadolu yakası escort anal escort arnavutköy escort atakent escort ataköy escort ataşehir escort avcılar escort avrupa yakası escort bağcılar escort bahçelievler escort bahçeşehir escort bayrampaşa escort beşiktaş escort beykent escort beykoz escort beylikdüzü escort beyoğlu escort bostancı escort büyükçekmece escort çapa escort çatalca escort çekmeköy escort erenköy escort etiler escort eyüp escort fatih escort fenerbahçe escort florya escort fulya escort gaziosmanpaşa escort gecelik escort göztepe escort grup escort gülbağ escort güngören escort halkalı escort haramidere escort hasanpaşa escort ikitelli escort iranlı escort ıspartakule escort istanbul masaj salonu masöz bayan japon escort kadıköy escort kağıthane escort kartal escort kayaşehir escort kızıltoprak escort küçükçekmece escort küçükyalı escort kurtköy escort mahmutbey escort maltepe escort merter escort nişantaşı escort ortaköy escort osmanbey escort pendik escort rus escort sahibe escort sancaktepe escort sarıyer escort şerifali escort şile escort silivri escort şirinevler escort şişli escort şişli masöz suadiye escort sultanbeyli escort sultangazi escort taksim escort topkapı escort türbanlı escort tuzla escort ümraniye escort üsküdar escort zenci escort zeytinburnuescort
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ
Tüm Anketler
Bugün Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?
ŞANS OYUNLARI
BİZİ TAKİP EDİN
  • YUKARI